SPOĽAHLIVOSŤ _ ZODPOVEDNOSŤ _ ODBORNOSŤ _ PRECÍZNOSŤ

Vitajte na webovej stránke advokátskej kancelárie JUDr. Miroslavy Zacharovej.

Advokátska kancelária poskytuje kvalitné a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva. Špecializuje sa najmä na občianske, obchodné, rodinné, pracovné a správne právo.

V rámci poskytovaných právnych služieb ponúka svojim klientom zastupovanie v konaniach pred súdmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, resp. inými orgánmi verejnej moci. Pre klientov vypracováva zmluvy a dohody, prípadne tieto pripomienkuje, vypracováva analýzy ako aj žaloby, odvolania, sťažnosti alebo iné podania.

Poskytuje právne poradenstvo  a služby pri zakladaní a vykonávaní zmien v obchodných spoločnostiach, ako aj ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klienta.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v Bratislavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom kraji, Žilinskom a Prešovskom kraji.