V oblasti pracovného práva advokátska kancelária poskytuje najmä nasledovné právne služby:

Právne poradenstvo pre zamestnávateľa a zamestnanca

Zastupovanie klienta vo všetkých druhoch konaní podľa Zákonníka práce a ďalších príslušných právnych noriem, napr.: o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, o náhradu škody

Tvorba a koncipovanie, prípadná kontrola zmlúv podľa Zákonníka práce, napr.: pracovná zmluva, dohoda o výkone činnosti, dohoda o skončení pracovného pomeru, dohoda so zástupcami zamestnancov

Tvorba a koncipovanie, prípadná kontrola interných smerníc a poriadkov zamestnávateľa  

Tvorba a koncipovanie jednostranných právnych úkonov, napr.: výpoveď, upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, okamžité skončenie pracovného pomeru, žaloby a iné podania