V oblasti ústavného práva advokátska kancelária poskytuje najmä nasledovné právne služby:

Právne poradenstvo pre fyzické ako aj právnické osoby

Tvorba, koncipovanie a následné podanie ústavnej sťažnosti za porušenie základných ľudských práv a slobôd

Zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky